Det finnes flere måter å teste intuisjon på. Testen presentert her er ikke representativ for filosofenes forståelse av begrepet. Testen vi skal se på er hentet fra Malcolm Westcott og hans bok "Toward a Contemporary Psychology of Intuition", fra 1968. Den er sett på som en av de aller første seriøse bøkene om intuisjon. I den beskrev han en test hvor han viste fram begynnelsen på en tegning - egentlig bare noen streker på et ark. Hva tror du dette skal bli, var spørsmålet til elevene hans. Etter hvert viste han fram tegninger hvor figuren eller bildet stadig ble tydeligere. Vi har laget en sånn test. Klikk på tegningene i rekkefølge, gå tilbake og klikk på neste. Hva skal dette bli?

 

Intuisjonstegning 1
Intuisjonstegning 2
Intuisjonstegning 3
Intuisjonstegning 4
Intuisjonstegning 5
Intuisjonstegning 6
 

 

 

Intuisjon