I dette kurset går vi grundig inn på hva intuisjon er og hva det ikke er, samt hvordan den kan utvikles. På denne måten kan vi styrke vår skjelneevne og dømmekraft. Vi plasserer intuisjonen inn i menneskets struktur og i en større kontekst. Med referanse til et doktorgradsarbeide på intuisjon utført av Gisle Henden vil vi søke etter større klarhet rundt dette emne. Se også boken Intuition av samme forfatter. VDM Verlag. ISBN 9783639171518. Kurset gjennomføres på ulike steder i Norge. Ta kontakt ved interesse. I Oslo holder vi til i Parkveien 47B, rett bak slottet. Gode og gratis parkeringsmuligheter.

 

Kursmaterialet inneholder opptak fra seminarer og forelesninger med to dagers varighet som er innspilt på MP3 lydfiler. Til disse følger det med et omfattende powerpoint materiale og en lang rekke artikler og bøker i pdf format. Alt materialet bestilles ved å ta kontakt på mail eller telefon. Du får da tilsendt en lenke slik at det kan lastes ned fra internett. Prisen er kr. 900.

 

 

intuisjon