Våre valg av strategi, medarbeidere, produkter og kunder må forankres i helhetsforståelse og dyp innsikt i bedriftens egenart. Mangler dette blir det vanskelig å se veien fremover. Med utgangspunkt og forankring i nyere forskning tilbys seminar og foredrag som styrker evnen til å nå de lag av bevissthet hvor svarene finnes.

    

Intuisjon og ledelse  


• Hva er intuisjon
• Hvordan kan vi utvikle den
• Muligheter & begrensninger
• Intuisjon og selvledelse 

 

 

Intuisjon og bedriftskultur

 

En bedrift er en levende enhet som skapes hver dag av tanker, holdninger og handlinger. Bevisstgjøring av disse sammenhenger er avgjørende for den etikk og det verdigrunnlag bedriftskulturen bygger på. I arbeidet med vitalisering av bedriftens interne liv og kultur, kan vi trekke veksler på intuitive metoder og teknikker som har solid forankring i både vestlig og østlig filosofisk tenkning. Foredrag og seminar tilpasses den enkelte bedrift. Referanser.

 

 

Intuisjon